Disclaimer

Huisregels in en om de praktijk

Energetischetherapie-Leiden stelt zich niet aansprakelijk voor schade, gemis en/of diefstal van uw  eigendommen in of om de praktijkruimte. Bij diefstal wordt aangifte gedaan.  Behandelingen vinden plaats op afspraak en dienen per keer contant te worden voldaan.  Afspraken dienen minimaal 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden.  Indien een afspraak niet nagekomen wordt zonder afzeggen dan wordt deze volledig in rekening gebracht.  

Copyright

Copyright © 2015 Praktijk Energetischetherapie-Leiden / Ellenergy / MAC © webdesign.  Niets van deze site mag worden gebruikt of hergebruikt, in welke vorm dan ook, zonder  voorafgaande toestemming van Energetischetherapie-Leiden / Ellenergy / MAC © webdesign.

Disclaimer  

Gebruik van deze site is onderworpen aan onderstaande voorwaarden en beperkingen.  Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

- Energetischetherapie-Leiden aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor de geboden informatie,  inhoud van eventuele links en aangeboden producten / diensten.  

- Energetischetherapie-Leiden is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als  gevolg van enige onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie op deze website of voor de gevolgen  van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Privacy statement  

Alle (persoonlijke) gegevens die u via deze website verstrekt-via formulieren of e-mail-worden door Energetischetherapie-Leiden strikt vertrouwlijk behandeld.  Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt of zonder meer openbaar worden gemaakt.

Webdesign  

Deze website is ontworpen en gebouwd door MAC© Heeft u opmerkingen over (het functioneren van) deze website, laat het ons dan hier weten.

.